AFM banner
Menu
Menu
Menu
Private equity Artikel
9 jan 2024

Gaan private markets zich dit jaar verder herstellen? 10 voorspellingen voor 2024

Morgan Hielkema
Investment manager
Private markets voorspellingen 2024

1. Inflatie remt af, ruimte voor lagere rentestand

In 2024 verwacht het IMF een graduele afname van de wereldwijde inflatie, zij het met regionale verschillen in de mate waarop. Voor investeerders is het van belang dat verwacht wordt dat centrale banken in 2024 de beleidsrente gaan verlagen, wat financierbaarheid van private equity transacties makkelijker gaat maken.

2. Exit klimaat herstelt zich licht

In 2023 vonden er tot en met november volgens Pitchbook iets meer dan 1000 exits plaats in het Europese private equity landschap, ruim 30% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Investeringsmaatschappijen die eerder afwachtend waren, zullen in 2024 hun inspanningen opvoeren om exits te realiseren, gezien het einde van de looptijd voor een deel van deze fondsen snel dichterbij komt.

3. Voortzetting van de groei van de continuation vehicles

Continuation vehicles blijven populair bij investeringsmaatschappijen om exits te bewerkstelligen, maar door het toegenomen aanbod zal er een aanhoudende flight to quality zijn, waarbij alleen de meest aantrekkelijke vehicles op de gewenste omvang zullen sluiten.

4. Private equity gedreven overnames zullen toenemen, mede gedreven door nog relatief veel beschikbaar kapitaal, waardoor bedrijfswaarderingen op peil blijven

Investeringsmaatschappijen die vóór de COVID-pandemie fondsen hebben opgehaald, blijven onder druk staan om kapitaal tegen het einde van hun investeringsperiode te investeren. Hierdoor ontstaat er relatief veel beschikbaar kapitaal dat in 2024-2025 een bestemming moet vinden.

5. Creativiteit blijft cruciaal voor succesvolle dealmaking

Ondanks de verwachte toegenomen stabiliteit op de markten in vergelijking met 2023, blijft een creatieve aanpak van groot belang bij het sluiten van deals. Dit kan zich onder andere uiten in een groter aantal "carve-out"-transacties, waarbij investeringsmaatschappijen vaak aanzienlijke waarde kunnen toevoegen.

6. Licht herstel van fundraising markt, vooral voor gevestigde namen

Met licht verbeterende macro economische vooruitzichten en meer stabiliteit op de publieke markten zal het met name voor gevestigde investeringsmaatschappijen gelegenheid bieden kapitaal op te halen voor hun nieuwe fondsen.

Ook nieuwe en relatief jonge investeringsmaatschappijen zullen hiervan kunnen profiteren, hoewel investeerders kritisch zullen blijven kijken naar de kwaliteit en ervaring van het team en de professionaliteit van hun operaties en investeringsfuncties.

7. Verdere 'democratisering' van beleggingscategorie private markets

De groeiende vraag van ondernemers en particuliere investeerders naar private markets zal zich ook in 2024 voortzetten, aangespoord door de wens om meer diversificatie en een hoger rendement te realiseren. Volgens Goldman Sachs alloceerden family offices in Europa in 2023 gemiddeld ongeveer 30% van hun vermogen aan private markets, en verwacht wordt dat ook dit percentage verder zal stijgen in 2024.

8. Meer aanbod van co-investeringen

Ondanks een lichte verbetering in de omstandigheden om nieuw kapitaal op te halen, blijft het voor investeringsmaatschappijen nodig aantrekkelijke co-investeringen aan te bieden om investeerders te overtuigen deel te nemen. Ook bieden co-investeringen investeringsmaatschappijen de mogelijkheid om met minder kapitaal in het fonds voldoende spreiding te realiseren.

9. Verdere groei van de secondaries markt

De gemiddelde korting bij het aankopen van fondsposities op de secondaries markt neemt geleidelijk toe. Dit is het gevolg van de aanhoudende wens van investeerders om fondsposities te verkopen, mede vanwege het toenemende investeringstempo van investeringsmaatschappijen en de daaruit voortvloeiende kapitaalopvragingen. Hierdoor zal de secondaries markt als geheel groeien, en zou 2024 wellicht een recordjaar kunnen worden qua transactievolumes.

10. Uitbreiding van NAV-leningen

Ondanks zorgen van investeerders zal de markt voor NAV-leningen verder toenemen vanaf het huidige niveau, gedreven door aanhoudende vraag naar liquiditeit.

Morgan Hielkema
Investment manager
Deel artikel:

Gerelateerde berichten