AFM banner
Menu
Menu
Menu

Portfolio allocatie: private equity en venture capital

Marktlink Organisatie

Welk deel van mijn vermogen investeer ik in private equity en venture capital? En hoe verhouden deze investeringscategorieën zich tot aandelen, vastgoed, obligaties of spaartegoeden? Professionele beleggers alloceren 10% tot 30% van het totale vermogen aan investeringsmaatschappijen met daarbinnen een verdeling van circa 70% procent naar buy-out en growth equity investeringen en circa 30% venture capital. Deze verdeling komt niet uit de lucht vallen. Als we kijken naar wetenschap achter portfolio allocatie, zien we dat deze verdeling het meest efficiënt kan zijn.

Risico en rendement

Het is in feite een vraag op twee niveaus. Eerst willen we namelijk weten hoeveel we in totaal willen investeren in private markets (de verzamelnaam voor de investeringscategorieën, zoals private equity en venture capital) en daarna hoe we binnen die investeringscategorie de verdeling maken tussen private equity en venture capital. Zoals altijd bij investeren, gaat het hier om een afweging tussen risico en rendement. Teveel kapitaal in relatief veilige categorieën als spaargeld en vastgoed levert mogelijk niet genoeg rendement op. Echter, om alles meteen buiten de beurs om te investeren, is wellicht ook geen goed idee.

Spreiding is belangrijk

Spreiding van investeringen zorgt in beginsel voor minder pieken en dalen in de totale waardeontwikkeling van je beleggingen. Dit komt door het fenomeen correlatie, dat de onderlinge relatie tussen investeringscategorieën beschrijft. Niet alle investeringscategorieën reageren namelijk hetzelfde op marktomstandigheden. Een fabrikant van paraplu’s heeft baat bij een slechte zomer, terwijl ze bij de zonnebrandfabriek juist hopen op een lekker zonnetje: het samenstellen van een mix van investeringen die rekening houdt met deze correlaties is daarom erg belangrijk. Ook tussen categorieën is er verschil: zo is een stijgende rente bijvoorbeeld goed voor spaargeld, maar slecht voor de vastgoedprijzen.

Efficient frontier

Als investeerder zoek je dus naar de optimale investeringsmix tussen de verschillende beleggingscategorieën. De ene investeringsmix leidt bijvoorbeeld tot een hoog risico met een laag rendement, terwijl een andere mix voor hetzelfde risico op een hoger rendement kan uitkomen. Bij een optimale investeringsmix wordt het rendement gemaximaliseerd tegen een zo laag als mogelijk zijnde risico. Zo’n investeringsportefeuille wordt ‘efficiënt’ genoemd en biedt dus het beste risico-rendement profiel. Er zijn verschillende efficiënte portefeuilles mogelijk. Afhankelijk van een investeerder zijn rendementsdoel en risicobereidheid verschilt de optimale mix tussen private equity en venture capital voor iedere investeerder zijn beleggingsportefeuille. Private equity en venture capital versterken beide de beleggingsportefeuille in termen van diversificatie en kunnen een positieve impact hebben op het risico/rendement profiel. Gekeken naar meer ervaren private markets investeerders, zoals family offices, beslaat de private equity en venture capital portefeuille daar tussen de 10% en 30% van het totale vermogen[1]. Zoals eerder benoemd, wordt daarbinnen vaak een verdeling van circa 70% aan buy-out en growth equity (private equity) en circa 30% venture capital gehanteerd.*

[1] Cambridge Associates Global Private Equity and Venture Capital Benchmark, 2020

*Alle informatie op deze pagina dient onder geen beding te worden opgevat als beleggingsadvies. Uiteindelijk moet een investeerder zijn of haar investeringsdoelstelling en risicobereidheid zorgvuldig afwegen in overleg met zijn of haar adviseur om te bepalen wat voor hem of haar de geschikte strategie is.

Marktlink Organisatie
Deel artikel:

Gerelateerde berichten